Акредитации

sert1

 

Доц. д-р Теодор Атанасов, FACS  получи акредитация “Surgeon of excellence in hernia surgery” от Surgical Review Corporation  за периода 2017 – 2020 година. Това е първият сертификат за България.

     Програмата за акредитация  “Surgeon of exellence in hernia surgery” на SRC гарантира, че пациентите, оперирани по повод хернии получават най-сигурното лечение и най-високо качество на грижи в световен мащаб, независимо къде са оперирани. Детайлизирани са специфичните нужди на пациентите както и уникалните роли и отговорности на специалистите по хирургия. Акредитират се хирурзи, демонстриращи всеотдайност и способност да осигуряват безопасни, ефективни и базирани на медицината на доказателствата грижи. Програмата е структурирана, за да подпомогне доставчиците на медицински услуги непрекъснато да подобряват качеството на грижите и безопасността на пациентите. От друга страна, пациентите могат да идентифицират лекари и болници, които са покрили строги стандарти за предоставяне на висококачествена периоперативна и дългосрочна последваща грижа и които ги различават от тези, които не са. Застрахователните компании също използват акредитацията за идентифициране на ангажираните с високи постижения.

    Изискванията на програмата за акредитация на SRC и процесите за оценка са разработени съвместно с лидери в отрасъла. Строга инспекция на място, проведена наскоро от SRC заключи, че  “Surgeon of exellence in hernia surgery” е изпълнила или надхвърлила тези изчерпателни изисквания и наистина се асоциира с високи постижения.
     SRC предоставя акредитацията “Surgeon of exellence in hernia surgery” след задълбочено проучване и преглед на данните за хирургическите резултати, медицинските досиета и вътрешните процеси. Въпреки че програмите за акредитация на SRC представляват отлични постижения, това не гарантира съвършенство. Както при всяка хирургическа процедура, има и свързани рискове и усложнения. Пациентите трябва да следват нарежданията на лекарите си, за да постигнат желаните резултати. Хирургията не винаги е бързо и краткосрочно решение. В някои случаи успеха  зависи от специализиран мултидисциплинарен екип, който работи заедно с пациента и семейството му.