Д-р Александър Цветанов

Образование и обучение:

 • 1990 ПГ „Кирил и Методи”  – Благоевград
 •  1997 Медицински университет София
 •  2001-2007 Специализация по Хирургия – II-ра Хирургия на Александровска болница
 •  1998-2001 Периодични посещения в „ North Western Memorial hospital “ – Chicago
 • 2002-2007 Периодични посещения в:
  - “
  The George Washington University Hospital” – Washington
  - “Georgetown  University Hospital” – Washington
  - “Boca Raton Community Hospital” – Florida
  - “NorthWestern Memorial Hospital” – Chicago
 • От 2010г. и в момента УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • От 2014г. и в момента  УМБАЛ “Софиямед”
 • 2010  Kliniken der Ruhr-Universität Bochum, St. Josef- und St. Elisabeth-Hospital gGmbH,  при проф. Waldemar Whl.

Член на:

Професионални интереси

Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия:

 • лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
 • лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
 • лапароскопска холецистектомия с един разрез  (SILC)
 • лапароскопска апендектомия с 3 троакара
 • лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
 • лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
 • лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
 • лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
 • видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума
« назад