Доц. д-р. Теодор Атанасов

Образование:

 • Френска Езикова Гимназия „Антоан Дьо Сент Екзюпери” Пловдив 1992 г.
 • Медицински Университет София 1998 г.

Следдипломна квалификация:

 • 1998 г. Държавен стаж по Хирургия – Hospital “Universitario” Marilia , Sao Paolo,
 • Brazil
 • 2000 г. Специализация по Хирургия – I-ва Хирургична Клиника при проф.
 • Александър Червеняков.
 • 2005 г. Специализация по Гръдна хирургия – от I-ва Хирургична Клиника при проф.
 • Александър Червеняков.
 • 2005 г. Laparoscopic Surgery Course – Leonardo da Vinci European program – „Practice
 • in Emergency Care” – Hospital “Virgen de las Nieves”, Granada, Spain
 • 2007 г. Laparoscopic surgery of the colon and rectumCourse – Prof. Kaspar Zgraggen
 • “Beau Site” Hospital, Bern, Switzerland
 • 2008 г. European School for Cardio-Thoracic Surgery – Level A Thoracic Course,
 • Bergamo, Italy
 • 2008 г. Modern Concepts in GI –Surgery EDS Postgraduate Course 2008 Sofia, Bulgaria
 • 2009 г. Basic laparoscopic training course – Aesculap Academie, Tuttlingen, Germany –
 • участва като инструктор
 • 2009 г. Advanced course in laparoscopic colorectal surgery – Prof. Miljenco Uravic
 • Clinical Hospital Center Rijeka, Croatia
 • 2010 г. European School for Cardio-Thoracic Surgery – Advances in thoracic surgery
 • 2011 г. New technologies in laparoscopic surgery – Endo-Surgery Institute, Cincinati,
 • Ohio, USA
 • 2011 г. Laparoscopic Surgical Skills Grade 1 Level 1 – EAES Standard and Accreditation
 • Program, Catharina Hospital, Eindhoven, Netherlands – Prof. Jack Jakimowicz
 • 2011 г. Laparoscopic Colorectal Master Class – Covidien European Training Centre,
 • Elancourt, France – Prof. Richard Heald
 • 2012 г. Microsurgery Course – Prof. Edgar Biemer, Sofia, Bulgaria
 • 2013 г. The surgical and perioperative management of a bariatric patient – Assos. Prof.
 • Catalin Copaescu, Delta Hospital, Bucharest, Romania

Защитена докторска дисертация на тема:

 • “Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит”.

Член на:

 • БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
 • БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSLUMINAL SURGERY (EATS)
 • EUROPEAN DIGESTIVE SURGERY (EDS)
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO – THORACIC SURGERY (EACTS)
 • EUROPEAN SOCIETY FOR DIGESTIVE ONCOLOGY (ESDO)
 • EUROPEAN HERNIA SOSCIETY (EHS)

Професионални интереси:

Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия, със значителен опит в:

 • лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
 • лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
 • лапароскопска холецистектомия с един разрез по собствена техника (SILC)
 • лапароскопска апендектомия с 3 троакара
 • лапароскопска апендектомия с един разрез по собствена техника (SILA)
 • лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
 • лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
 • лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
 • видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума
« назад