Двустранна ингвинална херния – TAPP

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при двустранна директна ингвинална херния с големи херниални сакове.

« назад