Левостранна ингвинална херния TAPP

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния.

« назад