Левостранна индиректна ингвинална херния – TAPP

Видеото демонстрира трансабдоминална преперитонеална пластика при левостранна индиректна ингвинална херния. След отпрепариране на херниалния сак, в преперитонеалното пространство се поставя голямо полипропиленово платно, което се фиксира за предната коремна стена.

« назад