Рецидивна ингвинална херния – TAPP

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика (TAPP) по повод двукратно рецидивна левостранна ингвинална херния. Двете предходни операции са с преден достъп.

« назад