За "Херния център"

Нашите лекари ще Ви препоръчат оптималния подход за корекция на вашия херниален дефект. Те ще Ви обяснят и причините за направените препоръки, които се базират само на медицината на доказателствата и на вашите нужди. Извършили са стотици операции от всеки тип и затова могат лесно да Ви препоръчат точната техника, която ще Ви осигури желаните резултати.