Мисия

Хернията не е просто дефект, налагащ корекция, а проблем, който изисква специализиран, понякога мултидисциплинарен подход. Херниалните дефекти често инвалидизират пациентите. Ако не бъдат коригирани в тях могат да попаднат чревни бримки и да се развият животозастрашаващи усложнения.

Херниалните дефекти: нарастващ проблем
Честотата на възникване на херниални дефекти се увеличава непрекъснато, от една страна поради разпространението на болестното затлъстяване, от друга – поради рецидивирането на заболяването след първоначална корекция.

Модел за специализиран комплексен подход при лечението на херниалните дефекти
Екипът на Херния центъра стандартизира подхода към хирургичното лечение на херниите, с основен фокус върху миниинвазивните техники, обучението, анализа на резултатите и провеждането на клинични проучвания.
Всички резултати се въвеждат в специализирана база данни. Центъра позволява и на други специализирани структури с интереси в херниалната хирургия да въвеждат данни за собствените си резултати, което ще спомогне за определяне на  най-добрите практики, както и ще разкрие потенциални проблеми при всяка отделна техника. Провеждат се практически и теоритични курсове за обучение.

Нашата цел е подобряване на резултатите от херниалната хирургия, чрез прецизно вникване в спецификата на всеки отделен херниален дефект. Затова включваме в нашия регистър резултатите от всички видове херниални корекции – както при първични операции по повод ингвинални/вентрални хернии, така и при по-сложни репарации.

Херния центъра предлага програми за обучение. Това е начин за хирурзите да са в течение с най-иновативните техники за херниорепарация. Случаите на сложни херниални корекции включват многократно рецидивни слабинни и вентрални дефекти, хернии в необичайни зони и такива, асоциирани с усложнения на предната коремна стена, каквито са инфекциите и фистулите. Хирурзите, които посещават центъра ще имат възможност да участват в операции с нашия екип.
Този акцент върху херния-специфичното обучение води до значително подобрявне на резултатите при първичните херниорепарации.

Нашите лекари ще Ви препоръчат оптималния подход за корекция на вашия херниален дефект. Те ще Ви обяснят и причините за направените препоръки, които се базират само на медицината на доказателствата и на вашите нужди. Извършили са стотици операции от всеки тип и затова могат лесно да Ви препоръчат точната техника, която ще Ви осигури желаните резултати.