Рецидивна ингвинална херния – TAPP

24.02.2015

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика (TAPP) по повод двукратно рецидивна левостранна ингвинална херния. Двете предходни операции са с преден достъп.

Левостранна индиректна ингвинална херния – TAPP

24.02.2015

Видеото демонстрира трансабдоминална преперитонеална пластика при левостранна индиректна ингвинална херния. След отпрепариране на херниалния сак, в преперитонеалното пространство се поставя голямо полипропиленово платно, което се фиксира за предната коремна стена.

Левостранна ингвинална херния TAPP

24.02.2015

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния.

Левостранна директна ингвинална херния – TAPP

24.02.2015

Трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния. Херниалния сак е инвертиран и фиксиран за срамната кост. Преперитонеално е поставено голямо полипропиленово платно.

Двустранна ингвинална херния – TAPP

24.02.2015

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния.

Двустранна ингвинална херния – TAPP

24.02.2015

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при двустранна директна ингвинална херния с големи херниални сакове.